erisietsmisgegaan-onvredemelden2-groot.p

Klachtenregeling

Klachten

Met vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u in eerste instantie terecht bij onze functionaris gegevensbescherming.Dat is Denise Alma, tevens praktijkhouder: Denise Alma 06-31919101 of mailen praktijkooda@outlook.com Komt u er niet uit? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de klachten- en geschillencommissie van coöperatie Er Is Iets Misgegaan.


www.erisietsmisgegaan