Persoonsgebonden Budget

Past ingekochte zorg en/of het aanbod wat je geboden wordt vanuit de gemeente(jeugdteam/centrum voor jeugd en gezin (cjg)) niet bij wat jij nodig hebt? Dan kan je ervoor kiezen om middels een persoonsgebonden budget(PGB) zelf hulp in te kopen. Middels het PGB kan je afspraken maken met Praktijk OODA.

Hieronder volgt een uitleg van de te nemen stappen:

Procedure aanvraag PGB

Stap 1. Aanmelden bij een jeugdteam/centrum voor jeugd en gezin(CJG) in jouw gemeente;
Stap 2. Plan opstellen met motivatie en onderbouwing van PGB aanvraag;
Stap 3. De gemeente beoordeelt het plan en de gekozen hulpverlener van voorkeur;

Indien het opgestelde plan wordt goedgekeurd volgen de volgende stappen. Anders eindigt het proces (in eerste instantie) na het besluit van de gemeente bij Stap 3.

Stap 4. De gemeente stuurt een beschikking naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
Stap 5. De SVB stuurt een cliëntnummer op naar jou (de cliënt);
Stap 6. Samen met de zorgverlener (praktijk OODA) stel je een zorgovereenkomst op en stuur je deze terug naar de SVB;
Stap 7. Wanneer de SVB akkoord gaat,  kan de zorgverlener (praktijk OODA) in het vervolg de declaraties m.b.t. de aan jouw kind verleende zorg indienen bij het SVB;
Stap 8. Mocht de behandeling na een jaar gecontinueerd worden, dan wil de gemeente een evaluatieplan zien en toetsen of zij dit ook geïndiceerd vinden.

Eerste voorwaarden PGB aanvraag
– De bijbehorende administratie moet je zelf kunnen organiseren en beheren
– Er is een goed onderbouwd plan waarom jij hulp/begeleiding wilt via een PGB en waarom Zorg in Natura (ZIN) niet passend is.

Het plan
– Doelen voor de behandeling
– Periode die verwacht wordt nodig te zijn voor de hulp/begeleiding
– Naam van de hulpverlener (aanbieder), het uurtarief en zijn/haar certificeringen (diploma’s en registraties)
– Reden waarom je juist voor deze hulpverlener (in dit geval een MSc. orthopedagoog NVO) kiest en niet voor een van de andere gecontracteerde hulpverleners.

Meer informatie over PGB en het aanvragen van een PGB is te vinden op de volgende websites:

Algemeen
Per Saldo/PGB.nl

Gemeente Westerkwartier
https://www.westerkwartier.nl/home/van-a-tot-z_3154/product/jeugd_1046.html

Gemeente Groningen

https://wij.groningen.nl/

pexels-jep-gambardella-6213181.jpg