Missie en Visie

Praktijk OODA streeft de volgende missie en visie na:

Missie: Bijdragen aan het ondersteunen van jeugdigen hun ouders en betrokken professionals bij het veilig en evenwichtig opgroeien en daarbij uitgaan van de eigen kracht van jeugdige en zijn/haar systeem en netwerk. Eerlijke kansen krijgen om te mogen ontplooien ongeacht belemmeringen en achtergrond.

Visie: Om jeugdigen en hun betrokken/systeem te kunnen ondersteunen en begeleiden is het van belang dat eigenaarschap voorop staat. Het gebruiken van eigen krachten en kwaliteiten van een ieder en deze versterken en uitbreiden. Hierbij denkend en gebruikmakend van inzetbaarheid van het systeem en netwerk.

pexels-ketut-subiyanto-4473451.jpg